Tremfya®

(guselkumab)

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Janssen-Cilag

Telefon: 08-626 50 00

jacse@its.jnj.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:05:17

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Följ läkarens ordination och läs bipacksedeln noga. Ytterligare information om läkemedel finns på fass.se.