Akutläkemedel

Instruktionsfilmer inom Akutläkemedel

Akutläkemedel

Läkare och annan vårdpersonal ställs ofta inför situationer med akuta sjukdomstillstånd där omedelbara åtgärder kan vara av avgörande betydelse för patientens överlevnad eller för att minska risken för bestående men. Akutläkemedel innefattar en mängd olika områden beroende på vilket sjukdomstillstånd patienten befinner sig i.

Anafylaxi

Vid allergi är du allergisk mot ett speciellt ämne och du kan reagera genom att till exempel få rinnande snuva, tungt att andas, kliande ögon eller hudutslag. Det är ovanligt, men ibland kan man få en svårare allergisk reaktion. Den kan vara livshotande och kallas för allergisk chock eller anafylaxi. Det är viktigt att du agerar snabbt och tillkallar hjälp om du tror att någon behöver akutläkemedel. Bilda dig en uppfattning om situationen.

Sök vård om:

 • Du får utslag som kliar och blossar upp snabbt över kroppen.
 • Du får plötsliga kräkningar eller diarréer
 • Du känner dig mycket sjuk.
 • Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Om det är bråttom:

 • Ring genast 112 om något av följande stämmer:
 • Du har svårt att andas.
 • Tungan och svalget kliar eller svullnar och påverkar andningen.
 • Du har snabbt uppkommen stark klåda i handflatorna, på fotsulorna och i hårbotten.
 • Du blir matt, yr och det känns som du ska svimma.
 • Någon i din närhet är inte kontaktbar som vanligt.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Behandling

Du behöver snabbt söka vård om du får en allergisk reaktion. Det bör också utredas om det är första gången. Du som har fått en allvarlig reaktion kan behöva ha akutläkemedel till hands.

 • Om det är första gången du får en allvarlig reaktion
 • Om det är första gången du får en kraftig allergisk reaktion ska du genast söka vård. Det gäller även om du tycker att det lugnar ned sig.

Du som söker vård för en svårare allergisk reaktion brukar få antihistamin och kortison i form av tabletter, och vid en svårare reaktion även en spruta med adrenalin. Du kan få stanna några timmar för övervakning på mottagningen.

Vid en allvarligare reaktion kan du behöva vård på sjukhus. Du får samma läkemedel och kanske också vätska direkt i blodet som kallas dropp. På sjukhuset övervakar personalen att du mår bra och att hjärta och lungor fungerar som de ska. Du får ytterligare läkemedel om du behöver det.

Behandling kan behövas efter en allvarlig allergisk reaktion

Efter en allvarlig allergisk reaktion får du prata med en läkare om vilka läkemedel du kan behöva om du får en reaktion igen. Du behöver också veta hur du kan undvika nya allergiska reaktioner.

Du kan behandla dig själv med akutläkemedel

Du som har fått en allvarlig reaktion kan behöva ha akutläkemedel till hands. Det brukar vara adrenalinpennor som du tar själv. Du får två adrenalinpennor utskrivna på recept ifall behandlingen behöver upprepas. Läkemedlet sprutas in i muskeln på lårets yttersida. Det går bra att sticka genom tunnare kläder.

Det är viktigt att du får lära dig i förväg hur adrenalinpennan ska användas, så att du kan hantera den när det behövs. Vårdpersonalen visar dig hur du ska göra. Det är också bra om någon närstående vet hur adrenalinpennan ska användas.

Det är också vanligt att få antihistamin och luftrörsvidgande läkemedel utskrivet.

Kortisontabletter

Vid svårare besvär kan man ibland få kortisontabletter utskrivna på recept. Tabletterna kan vara bra att ta som komplement till adrenalinpennan. Det tar några timmar innan tabletterna ger full effekt och därför ska pennan tas först vid svåra allergiska besvär. Läkaren berättar vid vilka tillfällen pennan ska tas.

Barn som får en allergisk reaktion

Äldre barn med svår allergi kan ofta ta adrenalinpennan själv när de behöver. Till mindre barn ska en vuxen ge pennan. Det är viktigt att du som vuxen får träna på att ge pennan så att du vet hur du ska göra om barnet får en svår allergisk reaktion. Det är bra om du som är närstående försöker skapa lugn och ro.
Det är viktigt att närstående och skola eller förskola informeras om allergin och hur de ska göra vid en allvarlig reaktion.

Gör så här om du får akuta besvär

Så här gör du eller ditt barn vid en svår allergisk reaktion:

 • Ta adrenalin som injektionspenna. Det kan upprepas efter 10-15 minuter.
 • Ring 112.
 • Du som har astma kan ta 1-2 doser luftrörsvidgande läkemedel om du har det tillgängligt. Det kan också upprepas efter 10 minuter.
 • Ta en antihistamintablett och kortisontabletter om du har det tillgängligt. Ta alltid adrenalinpennan först eftersom det tar några timmar innan tabletterna ger full effekt.

Det är viktigt att få igång andningen genom hjärt-lungräddning om en person har slutat andas.

 

Källa 1177:
https://www.1177.se/Stockholm/olyckor--skador/akuta-rad---forsta-hjalpen/

https://www.1177.se/Stockholm/olyckor--skador/akuta-rad---forsta-hjalpen/allergisk-chock--anafylaxi/
(hämtat 20 november 2023)