Allergi

Instruktionsfilmer inom Allergi

Allergi orsakas av att man är överkänslig mot ett eller flera ämnen, som kallas allergener. Allergi kan uppstå plötsligt om kroppens immunförsvar kommer i obalans. Kroppens immunsystem uppfattar då att det specifika ämnet som kroppen reagerar mot är något farligt, en slags inkräktare som immunsystemet ska bilda antikroppar mot. Exempel på sådana ämnen är kvalster, damm, nickel, pollen, innehåll i olika livsmedel och pälsdjur av olika slag. Allergiska reaktioner kan komma mycket snabbt. Det sker när mastcellerna, de speciella allergicellerna i kroppen, aktiveras och släpper ut substanser som sedan orsakar den allergiska reaktionen. En sådan substans är t ex histamin. Histamin stimulerar de körtlar som producerar slem i t ex näsan, och orsakar då rinnsnuva. Histamin kan också orsaka astma-anfall och klåda. Reaktionen vid en allergi kan uppträda i form av nysningar, klåda i ögon och näsa, utslag och svullnad. Vid födoämnesallergi kan symtomen även uppstå som olika mag- och tarmproblem. Vid osäkerhet om vad som orsakar allergin kan man göra allergitest. Det finns många olika behandlingar vid allergi, både receptfria och receptbelagda, t ex antihistamin och kortison. Personer med mycket svår allergi kan också behandlas med allergivaccination, s k hyposensibilisering.