Andningshjälpmedel

Instruktionsfilmer inom Andningshjälpmedel

Andningshjälpmedel

Andningshjälpmedel finns i olika former och används för att förenkla för små barn och för vuxna som har svårt att använda inhalatorer eller som har svåra andningsrelaterade sjukdomar. Vissa läkemedel ska du andas in genom munnen. Det kallas att inhalera och du gör det med olika andningshjälpmedel. Vid all inhalation är det mycket viktigt att lära sig rätt inhalationsteknik så att läkemedlet kan få avsedd verkan.

I gruppen andningshjälpmedel ingår ett flertal produkter:

  • Inhalatorer
  • Andningsbehållare, till exempel Spacers
  • Andningsmuskeltränare
  • Oxygenutrustning
  • Respiratorer
  • Slemsugar

Om läkemedel som du inhalerar

Du kan läsa om hur du ska använda ditt läkemedel i bipacksedeln, informationsbladet som medföljer förpackningen. Läkemedel finns i olika former. Här är några exempel:

  • Pulver
  • Sprej
  • Vätska

Pulver

Du andas in pulver med hjälp av olika typer av inhalatorer. Vissa inhalatorer fyller du på själv med kapslar eller dosskivor. Andra inhalatorer är färdigfyllda. När du ska ta läkemedlet andas du först ut, sedan sätter du inhalatorn i munnen och tar ett djupt andetag. Eftersom pulver är känsligt för fukt ska du aldrig andas ut genom inhalatorn. Skölj munnen efter att du har andats in kortisonläkemedel. På så sätt kan du minska risken för svampinfektioner i munnen.

Sprej

När du ska använda en inhalationssprej för första gången ska du först spreja i luften. Detsamma gäller om du inte har använt den på ett tag. Det är för att kontrollera att sprejen fungerar så att du får rätt dos. Vissa sprejer måste du skaka innan du använder dem.

Börja andas in och spreja samtidigt så kommer dosen ner i lungorna med din inandning. Det finns även en typ av inhalator där dosen automatiskt släpps ut från inhalatorn när du andas in.

Svårt att andas in sprej?
Det finns hjälpmedel för små barn och andra som kan ha svårt att använda inhalatorer. Det är en så kallad andningsbehållare som gör det lättare att andas in sprej. Andningsbehållare finns i plast eller metall och har öppningar i båda ändarna.

Fäst sprejbehållaren i ena änden och sätt den andra änden i munnen. Spreja i andningsbehållaren. Sedan kan du andas in det som finns i andningsbehållaren i din egen takt.

Vätska

Inhalationsvätska som inte finns på sprejflaska andas du in med hjälp av en så kallad nebulisator. Du får instruktioner om hur du använder nebulisatorn av sjukvårdspersonal.

Olika andningshjälpmedel

Spacers
Spacers är andningshjälpmedel som finns med och utan mask. De används av barn och vuxna som är förskrivna inhalationsläkemedel, men som har svårt att koordinera inandning i inhalator. En spacer gör det enklare att använda inhalatorn, och hjälper till att få ner läkemedlet i lungorna, där det ska verka. På så sätt minskar risken för att medicinen hamnar i mun eller hals och inte når lungorna.

Nebulisator
En nebulisator är en apparat för luftvägssjukdomar och andra ibland svåra andningsrelaterade sjukdomar, som exempelvis cystisk fibros.

Andningsmuskeltränare
Hjälpmedel för att träna andningsmusklerna, antingen genom att anbringa motstånd vid andningen eller genom direkt tryck mot bröstkorgen.

Oxygenutrustning
Innefattar hjälpmedel för att ge koncentrerad syrgas som inandas genom näsan och munnen. Här ingår exempelvis utrustningar som koncentrerar syret från den omgivande luften.

Respiratorer
En respirator är en maskin som hjälper dig att andas, under kortare eller längre tid. Du kan behöva respirator när du ska opereras eller om du har stora andningsbesvär på grund av en sjukdom eller en olycka. Respiratorn fungerar genom att mekaniskt trycka in luft i lungorna. På så vis kommer syre in och koldioxid lämnar kroppen. Detsamma sker när du andas själv med hjälp av andningsmusklerna. En respirator kallas också för ventilator.

Slemsugar
En slemsugar är en medicinteknisk apparatur i hemmet. Denna utrustning är till för att suga sekret och slem ut ur lungorna.

 

Källa:
https://www.1177.se/undersokning-behandling/fler-behandlingar/Respiratorbehandling/

https://www.1177.se/undersokning-behandling/behandling-med-lakemedel/olika-satt-att-ta-lakemedel/lakemedel-som-du-andas-in-genom-munnen/

https://www.mah.regionstockholm.se/hjalpmedelsoversikt/andning-och-cirkulation/

(hämtat 20 november 2023)