Andningshjälpmedel

Instruktionsfilmer inom Andningshjälpmedel

Andningshjälpmedel finns i olika former, såsom spacer och nebulisator. Andningshjälpmedel används för att förenkla för små barn och för vuxna som har svårt att använda inhalatorer eller som har svåra andningsrelaterade sjukdomar.  Spacers är andningshjälpmedel som finns med och utan mask. De används av barn och vuxna som är förskrivna inhalationsläkemedel, men som har svårt att koordinera inandning i inhalator. En spacer gör det enklare att använda inhalatorn, och hjälper till att få ner läkemedlet i lungorna, där det ska verka. På så sätt minskar risken för att medicinen hamnar i mun eller hals och inte når lungorna.  En nebulisator är en apparat för luftvägssjukdomar och andra ibland svåra andningsrelaterade sjukdomar, som t ex cystisk fibros. Vid all inhalation är det mycket viktigt att lära sig rätt inhalationsteknik så att läkemedlet kan få avsedd verkan.