Astma

Instruktionsfilmer inom Astma

Astma, som betyder andnöd, är en sjukdom i form av akut eller kronisk inflammation i luftvägarnas slemhinnor. Det resulterar i att det blir svårt att andas. Inflammationen gör att musklerna runt luftrören drar ihop sig och slemhinnan i luftrören svullnar. Då begränsas luftflödet, vilket kallas luftvägsobstruktion. En del astmatiker får hosta, slembildning, besvär i näsan och det kan också pipa när man andas. Man brukar tala om två olika sorters astma: allergisk astma och icke-allergisk astma. Allergisk astma är vanligast hos barn och ungdomar och den icke-allergiska hos vuxna. Astma är en av våra vanligaste folksjukdomar. Det finns ett flertal olika behandlingar men först måste en diagnos ställas, för att konstatera astma och vilken typ, så att rätt behandling kan sättas in. För att fastställa diagnosen astma så görs en utredning under en period, t ex PEF-mätning och ACT (Asthma Control Test). Om man diagnostisteras med astma och använder läkemedel i inhalator – inhalationsspray eller pulverinhalator – så är det väldigt viktigt att man inhalerar korrekt och hanterar sin astmamedicin på rätt sätt för att få effekt av behandlingen.