Diabetes

Instruktionsfilmer inom Diabetes

Diabetes Mellitus är ett samlingsnamn på flera olika sjukdomar, men gemensamt för alla är att man har för högt blodsocker i kroppen. Förr kallades diabetes för sockersjuka. Diabetes är idag en av våra vanligaste folksjukdomar. Behandling av diabetes, oavsett vilken typ man har, avser att hålla blodsockernivån i kroppen på en så normal nivå som möjligt. Vanligast är diabetes typ 2. Vid typ 2-diabetes bildar kroppen fortfarande insulin men det tillgängliga insulinet räcker inte till och kroppen kan heller inte helt nyttja det insulin som finns. Diabetes typ 2 kan behandlas med förändrad livsstil, tabletter eller insulininjektioner. Vid typ 1-diabetes upphör insulinproduktionen i kroppen. Det beror på att kroppens immunsystem angriper de celler i bukspottskörteln som producerar insulin, med resultat att de så småningom upphör att bilda insulin.  Diabetes typ 1 behandlas med insulininjektioner. Andra former av diabetes är LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults), MODY (Maturity Onset Diabetes in Young) och Sekundär Diabetes.