Diabetes

Instruktionsfilmer inom Diabetes

Diabetes typ 1
Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet. Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin och du får då för mycket socker i blodet. Typ 1-diabetes är en sjukdom du har hela livet. Du behöver få behandling med insulin och kontrollera ditt blodsockervärde. Diabetes är ett samlingsnamnför några sjukdomar som alla ger för mycket socker i blodet. Förutom typ 1-diabetes finns typ 2-diabetes och graviditetsdiabetes. Typ 1-diabetes utvecklas oftast när man är barn eller i tonåren, men du kan även få sjukdomen som vuxen.

Symtom
Vid obehandlad typ 1-diabetes får du ett eller flera av följande symtom:
Du är väldigt törstig och kissar ofta. Du känner dig trött och kraftlös. Du mår illa. Du har ont i magen. Du luktar aceton ur munnen. Du ser suddigt och får synrubbningar. Du minskar snabbt i vikt. Du kan också få svampinfektioner i underlivet eller i munnen. Symtomen brukar utvecklas under en till flera månader. Det kan ibland vara svårt att lägga märke till symtomen om de kommer långsamt. I början kan också typ 1-diabetes hos vuxna misstolkas som typ 2-diabetes om utvecklingen sker över längre tid.

Kan leda till ketoacidos

Typ 1-diabetes som inte är tillräckligt behandlad gör att blodsockernivån blir mycket hög. Det kan i sin tur göra att du får syraförgiftning, så kallad ketoacidos. Det är ett allvarligt tillstånd som kan bli livshotande om det inte behandlas. Men oftast har man sökt vård innan dess, eftersom man mår så dåligt av symtomen.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du tror att du har typ 1-diabetes. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning. Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du får hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökningar och utredningar

Flera olika blodprov används för att utreda om du har typ 1-diabetes.

Blodprov för att undersöka blodsockervärde
t
P-glukos är ett blodprov som visar din sockerhalt i blodet vid provtagningstillfället. Oftast räcker det med ett stick i fingret för att ta blodprovet. Med ett blodprov som mäter halten HbA1c kan läkaren se hur blodsockervärdet har legat i genomsnitt de senaste två till tre månaderna. Det här blodprovet kallas ibland för långtidssockerprov.

Blodprov för att undersöka antikroppar

Vid typ 1-diabetes bildar kroppen oftast antikroppar mot cellerna i bukspottkörteln som bildar insulin. Genom ett blodprov kan läkaren se om du har sådana antikroppar.

Återkommande undersökningar när du har fått diagnosen

Du kommer att ha kontakt med vården ofta efter att du har fått diagnosen typ 1-diabetes. Du kommer främst att ha kontakt med läkare och diabetessjuksköterskor. Till en början blir det flera gånger per år. När ni träffas kommer du att få lämna blodprov och urinprov. Du kommer att få ditt blodtryck och dina blodfetter undersökta en gång per år.

Ögonbottenfotografering

Med hjälp av ögonbottenfotografering kan ögonläkaren upptäcka små skador på näthinnans blodkärl som ännu inte ger symtom. De skador som uppstår i ögat kan annars vara svåra att märka. Det beror på att skadorna i näthinnans blodkärl kan utvecklas under lång tid utan att synen påverkas. Du behöver få ögonen undersökta regelbundet med ögonbottenfotografering efter att du har fått diabetes. Du får då en remiss till undersökningen.
Hur ofta ögonbottenfotografering behövs beror bland annat på hur länge du har haft diabetes. Oftast är det ett till tre år mellan undersökningarna.

Efter undersökningarna

Vårdpersonalen talar om hur du ska göra för att ta del av svaren efter provtagningar och undersökningar. Du får också veta vem du ska kontakta om du blir sämre.

Behandling av typ 1-diabetes

Det är sällan några problem att ta sina insulinsprutor själv. Behandlingen vid typ 1-diabetes består av att kontrollera blodsockervärdet och att ta insulin. Blodsockervärdet är det mått som anger hur mycket socker du har i blodet. Insulin hjälper cellerna att ta upp sockret som finns i blodet.

Diabetes typ 2

Vid typ 2-diabetes blir det för mycket socker i blodet, vilket påverkar kroppen på olika sätt. Du kan bli trött och behöva kissa ofta. Det finns mycket du kan göra själv för att må bättre.
Förutom typ 2-diabetes finns typ 1-diabetes och graviditetsdiabetes. Typ 2-diabetes är vanligast och kommer oftast i vuxen ålder.

Symtom

Vid typ 2-diabetes kan du få ett eller flera av följande symtom:
Du kan bli trött och kraftlös. Du kan bli mer törstig.Du kan kissa oftare och större mängder. Du kan få försämrad syn och se dimmigt. Du kan få klåda i underlivet.
Typ 2-diabetes är en sjukdom som utvecklas långsamt. Symtomen kan därför vara svåra att lägga märke till.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du tror att du har typ 2-diabetes. Du kan kontakta många mottagningar genom att logga in. Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symtom.

Vad kan jag göra själv?

All träning är bra när du har typ 2-diabetes. De positiva effekterna av träningen kommer direkt. Typ 2-diabetes är en sjukdom som du själv kan påverka. Du kan påverka hur du mår och hur sjukdomen utvecklas.
Vid typ 2-diabetes har du för höga nivåer av blodsocker. Blodsocker kan också kallas blodglukos. Du kan sänka nivåerna av blodsocker på flera sätt.
Var fysiskt aktiv: Att träna och röra på sig är ett mycket bra sätt att sänka nivåerna av blodsocker. Alla mår bra av fysisk aktivitet, men för dig med typ 2-diabetes är det extra bra. Det gör att nivåerna av blodsocker blir jämnare och inte lika höga. Alla typer av träning och rörelse är bra. Det är aldrig för sent att börja röra på sig. De positiva effekterna av aktiviteten kommer direkt.
Ät bra mat: Vad du äter har stor betydelse vid typ 2-diabetes. Mat och dryck som innehåller mycket socker höjer nivåerna av blodsocker.
Undvik rökning: Du har mycket större risk att få typ-2 diabetes om du röker.Om du röker när du har typ-2 diabetes ökar också risken för att samtidigt få vissa andra sjukdomar. Undvik därför att röka. Det finns hjälp att få om du röker och vill sluta.
Undvik alkohol: Alkohol innehåller mycket energi. Det gör att nivåerna av blodsocker stiger. Dessutom påverkar alkohol kroppens förmåga att hantera blodsocker. Det gör att nivåerna av blodsocker sjunker långsammare. Om du dricker alkohol är det viktigt att kontrollera blodsockret noga före, medan och efter att du har druckit. När du har typ 2-diabetes ökar risken för att få vissa andra sjukdomar. Risken att få sjukdomarna ökar mer om du dricker alkohol. Undvik därför att dricka alkohol. Det finns hjälp att få om du vill få hjälp att sluta dricka alkohol.

Innan du får typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes börjar med något som kallas prediabetes eller nedsatt glukostolerans. Det är när du håller på att utveckla sjukdomen. Nivåerna av blodsocker börjar bli höga. Det kan ta flera år innan prediabetes utvecklas till typ 2-diabetes. Under tiden har du möjlighet att förhindra eller fördröja att du får sjukdomen. Även när du har fått sjukdomen kan du påverka hur den utvecklas. Det kan du göra genom att äta bra och träna och röra på dig.

Undersökningar och utredningar

Du behöver lämna blodprov för att läkaren ska kunna ställa diagnosen typ 2-diabetes. Blodprovet P-glukos visar vad du har för värde på blodsockret. Det visar nivåerna av blodsocker när provet tas. Oftast räcker det med ett stick i fingret för att ta blodprovet. Med ett blodprov som visar halten HbA1C kan läkaren se hur blodsockret har varit de senaste två till tre månaderna. Provet kan också kallas långtidssocker.

Fler undersökningar görs

Det är vanligt att samtidigt ha andra sjukdomar eller besvär när man har typ 2-diabetes. Därför kan du få göra fler undersökningar och prover. Till exempel kan du få lämna prover som kan visa om du har höga halter av blodfetter eller högt blodtryck.

Behandling

Alla kan sänka nivåerna av blodsocker genom att äta bra och röra på sig. Det är den viktigaste behandlingen.
Du som behöver stöd för att komma igång med träning kan få fysisk aktivitet på recept. Det innebär att du kan få hjälp att hitta fysiska aktiviteter som passar dig. Fråga vårdpersonalen så får du veta mer. Men de flesta behöver också behandling med läkemedel. Du kan också få behandling mot högt blodtryck och höga blodfetter, om det behövs.

Läkemedel

Det finns flera olika läkemedel som hjälper kroppen att reglera nivåerna av blodsocker. Läkemedlen fungerar på olika sätt. Vilket läkemedel som passar dig bäst kan bero på olika saker. Många som har typ 2-diabetes behöver få insulin som läkemedel. För en del dröjer det många år innan de behöver ta insulin. Andra behöver insulin redan när de får diagnosen. De som får behandling med insulin kan ibland få insulinkänning. Då sjunker nivåerna av blodsocker mycket eller snabbt.

Källa: 1177 (mars 2023)