KOL

Instruktionsfilmer inom KOL

KOL, Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, är en sjukdom i lungor och luftvägar. Till skillnad från astma så utvecklas KOL långsamt från början, men får ett snabbare förlopp när sjukdomen förvärras. KOL kan vara en inflammation i de små luftvägarna (bronkiolit), i de stora luftvägarna (bronkit) och i lungblåsorna. En frisk lunga gör att luftvägarna hålls öppna men vid KOL drar luftrören ihop sig och det blir svårt och tungt att andas. Inflammationen gör att det bildas emfysem, hålrum, eftersom väggarna i lungblåsorna förstörs. När dessa hålrum bildas så minskar kroppens förmåga att ta upp syre, vilket resulterar i andnöd och trötthet.
För att fastställa KOL och kunna sätta in rätt behandling kan man göra olika undersökningar, såsom röntgen av lungorna, mätning av lungfunktionen med s k Spirometri och kontroll av hjärtat via EKG. Man utvärderar också hur sjukdomen påverkar livskvaliteten och graden av andfåddhet. Vid KOL är det viktigt med patientutbildning för att sträva efter att behandlingen ska ge så bra resultat som möjligt.