Kolesterolbehandling

Instruktionsfilmer inom Kolesterolbehandling

Kolesterolbehandling

Kolesterol är ett nödvändigt fettämne som behövs för cellernas funktion och för att kroppen ska kunna producera exempelvis hormoner. Kolesterolet transporteras i blodet i olika sammansättningar med proteiner. Den sammansättning som kan orsaka hjärt-kärlsjukdomar kallas LDL-kolesterol. Halten av LDL-kolesterol i blodet ökar upp till 50-årsåldern hos män och upp till klimakteriet hos kvinnor, för att sedan vara relativt stabilt.

Höga halter av LDL-kolesterol i blodet ger fettinlagring i blodkärlen (atero­skleros). Det ger typiskt inga symtom, utan symtomen uppstår först vid följdsjukdomar så som hjärt-kärlsjukdomar. Diagnosen hyperlipidemi (blodfettsrubbning) sätts utifrån en sammanvägning av patientens kolesterolnivå (höga halter av totalkolesterol eller olämplig fördelning av olika typer av kolesterol) samt patientens risk för hjärt-kärlsjukdom. Det innebär att varje patient har en önskvärd kolesterolnivå som beräknas individuellt.

Symtom

Många har alltför mycket kolesterol i blodet utan att veta om det. Av naturliga skäl – det märks helt enkelt inte. Man kan inte känna att man har högt kolesterol. Däremot kan man känna av de sjukdomar som följer i spåren på ett högt kolesterol.

Behandling

Att livsstilen hänger nära samman med högt kolesterolvärde har varit känt i ganska många år. Tidigare inleddes behandlingen av höga kolesterolvärden med att enbart uppmuntra patienterna att förändra sin livsstil. Om inte det hjälpte satte man in mediciner, men idag är det annorlunda.

 • Medicinering sätts in 
 • Livsstil och kolesterolvärden: bra kost och regelbunden motion 
 • Kostens påverkan på kolesterolvärdet
 • Mättat och omättat fett
 • Nyttig och näringsrik kost
 • Motion och kolesterolvärde
 • Bättre kondition

Vad händer i kroppen?

Kolesterol och triglycerider är de två fetter som framför allt finns i blodet, men även i cellerna. Triglyceriderna används som energi i kroppen och kolesterolet behövs för att bygga celler och bilda hormoner.

Höga halter av det skadliga så kallade LDL-kolesterolet i blodet kan bidra till åderförfettning. Det innebär att blodfetterna har lagrats i blodkärlens väggar så att blodkärlen blir stela och trånga. På längre sikt finns det risk för att blodkärlen täpps igen. Det kan leda till olika hjärt-kärlsjukdomar som kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke eller kärlkramp i benen.

HDL brukar kallas det nyttiga kolesterolet och är förknippat med en skyddande effekt. Det transporterar bort det skadliga kolesterolet från kärlväggarna. För höga halter av triglycerider kan också bidra till åderförfettning.

Höga halter av blodfetter behöver inte i sig innebära att du får någon hjärt-kärlsjukdom. Många som får till exempel hjärtinfarkt har blodfettvärden som är i stort sett som de förväntas vara i relation till åldern.

Vem behöver behandling?

Ibland behövs behandling med läkemedel för att sänka halten av blodfetter. Det gäller till exempel om du har en sjukdom eller något annat som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och förändrade levnadsvanor inte hjälper tillräckligt.

Läkemedelsbehandling behövs vanligtvis om du till exempel har haft hjärtinfarkt eller stroke. Det kan även behövas om du har diabetes eller högre blodfetter på grund av ärftlighet.

Här är några exempel på olika typer av läkemedel som används för att reglera blodfetter:

 • Statiner
 • Resiner
 • Fibrater
 • Kolesterolupptagshämmare
 • Enzymhämmare, även kallade PCSK9-hämmare

Statiner

Statiner sänker det totala kolesterolvärdet genom att minska tillverkningen av kolesterol i levern. Framför allt minskar LDL, men även triglycerider minskar något. HDL ökar något. Statiner används i första hand vid de flesta typer av blodfettsrubbningar.

Resiner

Resiner binder gallsyror i tarmen så att gallsyrorna försvinner ur kroppen med avföringen, i stället för att tas upp i blodet. Då används kroppens överskott av kolesterol för att bilda nya gallsyror, och på så sätt minskar kolesterolhalten i blodet. Resiner minskar mängden LDL-kolesterol.

Resiner kan användas om du inte kan ta statiner, till exempel på grund av besvärande biverkningar. Ibland används resiner tillsammans med en statin, om inte statinen har gett tillräcklig effekt på egen hand.

Fibrater

Fibrater ökar leverns nedbrytning av vissa blodfetter så att triglyceriderna sänks kraftigt. Även LDL-kolesterol sänks något. Halten av HDL-kolesterol ökar måttligt.

Fibrater används framför allt om du har mycket höga halter av triglycerider. Fibrater kan också användas om du inte kan ta statiner, till exempel på grund av besvärande biverkningar. Ibland används fibrater tillsammans med en statin.

Kolesterolupptagshämmare

Kolesterolupptagshämmare gör att mindre kolesterol tas upp i blodet från tarmen. Läkemedlet sänker LDL, speciellt om det används tillsammans med en statin.

Till gruppen hör läkemedel som innehåller det verksamma ämnet ezetimib. Du kan få ezetimib om du inte tål statiner eller om du har vissa typer av blodfettsrubbningar.

PCSK9-hämmare

Läkemedlen är framför allt avsett att användas om du har någon ärftlig form av blodfettsrubbning eller svår hjärtsjukdom där det inte är tillräckligt att behandla enbart med statiner. De kan också hjälpa om du inte tål statiner.

De här läkemedlen bygger på att så kallade monoklonala antikroppar, som även kallas biologiska läkemedel. De påverkar omsättningen av blodfetter så att LDL-kolesterolet kan sjunka med mer än hälften. Du tar läkemedlet som en spruta varannan vecka eller en gång i månaden.

 

Källa 1177: 

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/hjarta-och-blodkarl/blodkarl/hoga-blodfetter/

Källa Hjärt & Lungfonden: 

https://www.hjart-lungfonden.se/halsa/riskfaktorer/hogt-kolesterol/

(hämtat 5 decmeber 2023)