Mage–Tarm

Instruktionsfilmer inom Mage–Tarm

Sjukdomar inom Mage och Tarm är en medicinsk specialitet som kallas Gastroenterologi, där man undersöker och behandlar sjukdomar i bukorganen. Gastroenterologi är ett brett område som innefattar samtliga organ i mag- och tarmkanalen där matstrupe, magsäck, tunntarm, gallblåsa, lever, bukhinna, tjocktarm och ändtarm ingår.