Migrän

Instruktionsfilmer inom Migrän

Migrän

Den näst vanligaste formen av huvudvärk är migrän. Den kommer oftast i intensiva anfall. Huvudvärken kan hålla i sig i upp till tre dygn eller mer varje gång. Både barn och vuxna kan få migrän. Sjukdomen går inte över. Men du kan få både läkemedel och annan behandling som lindrar besvären.

Det finns många olika typer av huvudvärk. Du behöver få en bedömning av en läkare för att kunna veta att det är migrän du har. Det är viktigt för att du ska få rätt behandling. 

De två vanligaste typerna av migrän

Det finns flera olika typer av migrän. Två av de vanligaste typerna är migrän utan aura och migrän med aura. Migrän utan aura är mycket vanligare än migrän med aura. Du kan ha antingen ha den ena typen eller växla mellan båda. En aura kan vara till exempel en tillfällig förändring i synen eller tillfälliga stickningar och domningar i olika delar av kroppen.

Symtom

Migrän börjar oftast under tonåren eller i 20-årsåldern. Anfallen kommer sedan flera gånger under livet.

Du kan få många symtom eller bara några av dem. Det här är exempel på vanliga symtom:

 • Du får huvudvärk som till en början känns i ena sidan av huvudet.
 • Du får huvudvärk som känns pulserande.
 • Du får huvudvärk som är måttlig eller svår.
 • Du kan må illa och kräkas.
 • Du blir känslig för ljud och ljus.
 • Huvudvärken blir värre när du rör på dig, till exempel går i trappor.
 • Huvudvärken pågår oftast mellan fyra timmar och tre dygn eller mer hos vuxna. Hos barn brukar huvudvärken inte pågå i mer än tolv timmar.

Många personer med migrän får i genomsnitt ett anfall per månad.

Migrän kan bero på gener som du har ärvt. De flesta som får migrän har en genetisk nära släkting som också har sjukdomen.

Du kan få förkänningar innan anfallet

Innan ett migränanfall kan du få olika symtom. Då kan du få så kallade förkänningar i några timmar upp till ett dygn innan huvudvärken börjar.

Förkänningar kan vara ett eller flera av följande:

 • Du gäspar och blir tröttare än vanligt.
 • Du får spänningar och lätt värk i nacken.
 • Du får en olustkänsla i kroppen.
 • Du får humörsvängningar.
 • Du mår illa och får magbesvär, till exempel ont i magen och gaser.
 • Du får svullna händer och fötter.
 • Du blir sugen på sötsaker.
 • Du känner dig pigg, klartänkt och upprymd.

Migrän med aura

Du kan få en så kallad aura i samband med huvudvärken. Det kan vara skrämmande och obehagligt, men det är inte farligt.

Vanliga aurasymtom är tillfälliga förändringar i synen. Det kan vara följande:

 • Du ser ett växande hål i synfältet.
 • Du ser suddigt och synintrycken dallrar.
 • Du ser sicksackmönster, blixtar eller flimmer.
 • Du ser dubbelt.

Andra aurasymtom som du kan få är följande:

 • Du kan få stickningar och domningar i ena handen som långsamt sprider sig upp över armen.
 • Du kan få domningar kring ena mungipan.
 • Du kan få svårt att styra kroppen.
 • Du kan få svårt att prata som vanligt.
 • Du kan uppfatta din kropp på ett sätt som inte stämmer med verkligheten.
 • När du har två eller flera aurasymtom brukar de inte komma samtidigt med varandra. Först kommer ett symtom och när det symtomet har slutat kommer nästa.

Huvudvärken kan börja före, efter eller samtidigt som auran börjar. En aura brukar pågå i ungefär fem minuter och upp till en timme.

 • Efter migränanfallet
 • Efter migränanfallet kan du bli trött, lättirriterad och slö. Du kan känna dig uttröttad i upp till ett par dygn efteråt om du har haft ett kraftigt anfall.

Efter migränanfallet

Efter migränanfallet kan du bli trött, lättirriterad och slö. Du kan känna dig uttröttad i upp till ett par dygn efteråt om du har haft ett kraftigt anfall.

Kronisk migrän

Den vanligaste komplikationen vid migrän är kronisk migrän. Då kommer anfallen oftare och huvudvärken går inte över helt mellan anfallen.

Kronisk migrän innebär följande:

 • Du har haft huvudvärk i minst 15 dagar varje månad under de senaste tre månaderna.
 • Du har under de dagarna med 15 dagars huvudvärk haft tydlig migrän i 8 dagar varje månad, med eller utan aura.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du tror att du har migrän och vill få hjälp med behandling.
 • Du har migrän och de läkemedel du tar hjälper inte.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du har för första gången ett migränanfall som pågår i mer än tre dygn.
 • Du har flera aurasymtom som sammanlagt pågår i fler timmar än antalet symtom. Det kan till exempel vara att du har tre olika symtom och den totala längden på auran är mer än tre timmar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Behandling

Det finns olika behandlingar vid migrän.

Behandling med läkemedel

Receptfria läkemedel mot smärta hjälper ofta vid migrän om huvudvärken inte är svår. Ibland är huvudvärken svår, kommer ofta eller pågår under lång tid. Då kan du behöva receptbelagda läkemedel.

Det finns flera typer av receptbelagda läkemedel mot migrän. En del av dem hjälper vid ett anfall, medan andra minskar risken för att få fler anfall.

Andra typer av behandling

Ibland ger inte receptbelagda läkemedlen tillräcklig hjälp. Då finns det andra typer av behandlingar som du kan vara hjälpt av.

Innan du börjar med en annan behandling är det viktigt att du först har talat med en läkare. Det är för att du ska få den behandling som brukar hjälpa för just den typen av huvudvärk som du har.

Din läkare kan bedöma vilken typ av annan behandling som skulle kunna vara ett alternativ för dig. Här är några exempel:

 • Konditionsträning
 • Fysioterapi
 • Kognitiv beteendeterapi, KBT
 • Transkutan nervstimulering, TENS
 • Akupunktur

Vad kan jag göra själv vid ett migränanfall?

Det finns en del du kan göra själv för att minska besvären vid ett migränanfall.

Vila, mörker, tystnad och sömn
Vila så snart du kan efter att anfallet har börjat. Lägg dig på en mörk och tyst plats och försök att somna. Det kan vara tillräckligt för att behandla ett migränanfall.

Receptfria smärtstillande läkemedel
Du kan ofta lindra migränanfallet med hjälp av receptfria läkemedel vid tillfällig smärta när huvudvärken är i sin början eller om den är mild.

För mycket läkemedel kan ge fler dagar med huvudvärk
Receptfria smärtlindrande läkemedel mot huvudvärk ger bara tillfällig hjälp. Du ska därför inte använda dem under en längre tid eller för ofta. Använd dem högst 2–3 gånger i veckan, annars kan de i stället ge fler dagar med huvudvärk.

Vad beror migrän på?

Migrän är en neurologisk sjukdom. Migränanfall startar i centrala nervsystemet i hjärnan, men exakt vad som händer är inte helt känt. Forskarna tror att det pågår ett komplicerat samspel mellan hjärnans nervceller, nerver utanför hjärnan och blodkärlssystemet när ett migränanfall pågår.

Det kan finnas en medfödd överkänslighet för till exempel vissa ljus, ljud och lukter som då upplevs som smärtsamma.

 

Källa 1177: 

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/huvudvark-och-migran/migran/

(hämtat 22 november 2023)