Öron Näsa Hals

Instruktionsfilmer inom Öron Näsa Hals

Öron Näsa Hals

Det är mycket vanligt att känna av besvär från öron, näsa och hals då och då. Den vanligaste orsaken är att du drabbats av en infektion. Om du har symtom som inte går över är det bra att få en bedömning av vad det kan bero på.

Exempel på besvär och sjukdomar

Det finns flera olika sjukdomar och tillstånd som kan drabba öron, näsa och hals:

 • Anosmi – förlorat luktsinne
 • Bihåleinflammation
 • Extern otit
 • Halsfluss
 • Heshet
 • Hosta
 • Hörselnedsättning
 • Kristallsjuka
 • Näsblödning
 • Nästäppa under graviditet
 • Polyper i näsan
 • Rinnsnuva
 • Stämbandskatarr
 • Sömnapné
 • Tinnitus
 • Vaxpropp
 • Öroninflammation

Övre luftvägsinfektion, ÖLI

En mycket vanlig och oftast virusorsakad infektion som också benämns vanlig förkylning. Symtomen typiskt spridda från flera organ i övre luftvägar som exempelvis halsont, lockkänsla för öronen, rinnsnuva, irritation och svullnadskänsla i näsan. 

De tillstånd som är att betrakta som komplikationer till övre luftvägsinfektion, och där oftast bakterier underhåller besvären, tas upp som separata åkommor i respektive avsnitt. Detta gäller akut mediaotit (AOM) – "öroninflammation", akut mastoidit – "böld/benröta bakom örat", akut bakteriell rinosinuit – "bihåleinflammation", akut bakteriell tonsillit – "halsfluss" och peritonsillär abscess – "halsböld".

Andra tillstånd som ofta föregås av en övre luftvägsinfektion men inte sekundärt utvecklas till bakteriella infektioner är akut serös mediaotit – "öronkatarr", akut myringit – "trumhinnekatarr" och akut laryngit – "stämbandskatarr" vilka tas upp i respektive översikter.

Andra infektioner inom övre luftvägar som inte är lika associerade till ÖLI är extern otit –"hörselgångsinflammation", "bad-öra" och den fruktade infektionen akut epiglottit – "struplocksinflammation" vilka också tas upp i respektive översikter.

Vissa virusorsakade luftvägsinfektioner har så speciella karakteristika och ofta etablerar sig även i nedre luftvägar vilket innebär att de inte brukar räknas till gruppen ÖLI. Detta gäller exempelvis influensa, covid-19 och övriga MERS/SARS-infektioner, och RS-infektion.

En övre luftvägsinfektion (förkylning) är en infektion och kroppens svar med inflammatorisk reaktion i övre luftvägarnas slemhinnor i öron, näsa, bihålor, munhåla, svalg och strupe. I detta avsnitt beskrivs ÖLI som en ospecificerad virusutlöst övre luftvägsinfektion också benämnd akut rinit/rinosinuit/rinofaryngit beroende på hur spridd infektionen blivit.

 • Den vanligaste akuta infektionen och oftast helt självläkande inom 7–10 dagar även om symtom, speciellt hosta, kan kvarstå längre
 • Det är varken onormalt eller ovanligt att vuxna kan ha 5 episoder och småbarn hela 10 episoder årligen
 • Patientens beskrivning ska vanligen räcka för diagnos och råd för att undvika fysisk vårdkontakt såvida inte patienten är allmänpåverkad eller har en svår samsjuklighet
 • Vid fysisk vårdkontakt räcker vanligen anamnes och kliniska fynd för diagnos, provtagning är generellt onödig
 • Behandlas inte med antibiotika utan symtomatiskt och med egenvård
 • Förstärkt hand- och näshygien minskar smittspridning och risken att insjukna

Smittspridning

Smittspridningen kan ske antingen genom luftburen smitta, då mycket små vätskedroppar med virus andas in främst via näsan, vilket troligen är den vanligaste smittvägen, eller kommer i kontakt med slemhinnan i mun eller ögon, eller sekundärsmitta då man kommer i kontakt med infekterat sekret, vanligen från näsan eller från smittade föremål. Virus kan överleva länge på ytor som exempelvis handtag och tryckknappar.

Behandling

Behandlingen är symtomatisk. Fysisk kontakt med sjukvården ska om möjligt undvikas såvida inte allmäntillståndet är klart påverkat, febern är hög eller andningssvårigheter uppkommit. Rådgivning via telefon, chatt eller liknande icke-fysisk kontakt är grunden till en bra behandling. För att minska smittspridningen är god handhygien med tvål och vatten, engångsnäsdukar och att undvika petande i och runt näsa och mun avgörande. Då den virala spridningen är som störst i början av infektionen kan det vara bra att stanna hemma några dagar från arbetet, skolan och likande samlingar med många människor nära varandra. 

 

Källa 1177:

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/ogon-oron-nasa-och-hals/

(hämtat 7 december 2023)