Spondylartrit

Instruktionsfilmer inom Spondylartrit

Spondylartrit

Axial spondylartrit är en sjukdom i musklerna och lederna. Du får ont, blir trött och stel. Det varierar hur ofta besvären kommer och hur ont du får. Det går inte att bli av med sjukdomen, men med träning och behandling kan den bromsas och lindras.

Vad är Axial spondylartrit?
Axial spondylartrit är namnet på en grupp sjukdomar. I början av sjukdomen syns den inte när du undersöks med röntgen. Du kan då få diagnosen icke-radiografisk spondylartrit. När du har haft sjukdomen en tid kan det uppstå förändringar i ryggen som syns vid en röntgenundersökning. Du kan då få diagnosen ankyloserande spondylit, även kallat Bechterews sjukdom. Med tiden kan värken bli mer ihållande. De inflammerade vävnaderna kan omvandlas till ben. Det kan leda till ytterligare stelhet och smärta.

Orsaken till sjukdomen är inte känd men den kan vara ärftlig. Av någon anledning blir vissa vävnader i kroppen inflammerade, till exempel muskelfästen och leder. I de inflammerade vävnaderna samlas stora mängder vita blodkroppar som sedan bildar olika inflammatoriska ämnen. Det gör att du blir trött, får ont och blir stel. De inflammerade vävnaderna kan eller brytas ned. Rökning ger ökad risk att bli sjuk.

Det är framför allt yngre män som får sjukdomen
Axial spondylartrit är mer än dubbelt så vanlig hos män som hos kvinnor. Vanligtvis blir man sjuk innan 40 års ålder, men sjukdomen kan börja även när man är äldre.

Symtom

Axial spondylartrit börjar vanligtvis innan 40 års ålder. Vanliga symtom kan till exempel vara följande:

 • Du får en molande värk i nedre delen av ryggen och i skinkorna under flera veckor, ibland månader. Det är vanligt att smärtan byter plats mellan höger och vänster skinka.
 • Du kan få en inflammation i bäckenet, höften, knät och senfästet i till exempel hälen. Det känns stelt och ömt främst på morgonen och sedan blir det bättre under dagen.
 • Du kan få en inflammation i ögat, så kallad irit. Ögat blir då rött, gör ont och känsligt för ljus.
 • Du känner dig allmänt sjuk. Du kan tappa matlusten, gå ner lite i vikt, må illa eller ha låg feber.

Andra symtom
Det är vanligt att känna sig ovanligt trött. Att ha ont på natten kan göra att du sover dåligt, får en störd sömnrytm och blir trött. Men tröttheten kan också bero på att du har en inflammation i kroppen.

Vad kan jag göra själv?
Axial spondylartrit ger en inflammation i olika vävnader som ledband, muskelfästen och leder. Sjukdomen börjar i sakroiliakaleden i ryggslutet för att sedan dra sig uppåt kotpelaren. Du kan också få inflammation och ont i en knäled, axelled eller i en höftled. De inflammerade vävnaderna kan omvandlas till ben. Det kan leda till ytterligare stelhet och smärta.

Det finns en del du kan göra själv för att minska besvären.

Fysisk aktivitet och rörelse
Försök att röra på dig så mycket som möjligt även om du har ont. Daglig rörelse hjälper både mot smärtan och mot stelheten. Du kan till exempel träna i varmvattenbassäng, ta promenader eller cykla. Du kan få råd av en fysioterapeut om vad som kan som passa för dig.

Smärtstillande läkemedel
Du kan ofta lindra besvären och underlätta träningen med hjälp av läkemedel.

Behandling

Behandling vid Axial spondylartrit består främst av träning men också läkemedel. Olika slags fysisk aktivitet kan göra att du får mindre ont och blir mer rörlig. Du träffar regelbundet en fysioterapeut som undersöker hur lederna fungerar. Hen kan också ge olika typer av behandlingar, råd och tips.

Här är fler exempel på sådant som kan lindra symtomen:

 • Akupunktur
 • Massage eller träning i varmvattenbassäng
 • Värme
 • Rörelse
 • Nervstimulering

Behandling vid långvarig smärta
Du kan få långvarig smärta om sjukdomen har gjort att kroppen fått skador som inte längre går att reparera. Då kan du behöva intensiv smärtlindrande behandling. På många sjukhus kan du få hjälp av speciella smärtgrupper när du har haft ont länge. Ibland behöver du opereras på grund av din sjukdom. Då kan du behöva mer intensiv smärtlindring med till exempel morfinliknande smärtstillande läkemedel.

Behandling med läkemedel
Det finns inget läkemedel som gör att du blir av med sjukdomen. Däremot kan olika slags läkemedel dämpa inflammationen och minska både besvären och skadorna på lederna.

Läkemedel mot smärta
Smärtstillande läkemedel används mot smärta från skadade leder, ligament eller muskler. Exempel är läkemedel med som innehåller paracetamol.

Läkemedel mot smärta och inflammation
Antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel kallas NSAID och finns både som långverkande och snabb form. De långverkande kan göra så att du får mindre ont på natten, sover bättre och är mindre stel på morgonen. Den snabba formen hjälper om smärtan kommer plötsligt och är kortvarande. Ibuprofen och ketoprofen finns i båda formerna. Du kan få så kallade biologiska läkemedel om NSAID inte hjälper mot ryggbesvär.

Läkemedel mot inflammation
Det är vanligt att få börja med läkemedel som innehåller sulfasalazin eller metotrexat om du har inflammation i andra leder än i ryggen som till exempel höftleder, axelleder eller knäleder. Du kan också få behandling med kortison. Det dämpar inflammationen men har många biverkningar, både på lång och kort sikt. Därför är det viktigt att inte behandla längre än nödvändigt.

Risk för benskörhet
Det finns en ökad risk att få benskörhet om du har Axial spondylartrit. Därför får du ofta även förebyggande behandling mot det.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral vid symtom som du tror kan bero på axial spondylartrit. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in. Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Tänk på att:

 • Du fotar det sjuksköterskan behöver se under samtalets gång. Du kan inte använda en gammal bild.
 • Om du ringer för ditt barn eller annan närstående måste den du hjälper vara i närheten. Ibland vill sjuksköterskan tala med den personen också.

 

Källa 1177:

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/skelett-leder-och-muskler/hofter/ankyloserande-spondylit---bechterews-sjukdom/

(hämtat 6 december 2023)