Virus

Instruktionsfilmer inom Virus

Virussjukdomar

Det finns minst 600 olika sjukdomar som orsakas av virus. Vanligast är olika typer av förkylningsvirus och influensavirus, men även HIV, vattkoppor, herpes och TBE är infektioner som orsakas av virus. Infektioner kan ha olika orsaker som kräva olika behandlingar. Antibiotika används ibland vid infektioner med bakterier, vissa svampar och protozoer men har ingen effekt på virus.

Bakterier, en del svampar och inälvsparasiter har en struktur som gör att de ofta går att angripa me d antibiotika. På virus har däremot inte antibiotika någon effekt, men infektioner kan ibland behandlas med antivirala medel och förebyggas med vaccin. 

Infektioner orsakade av virus

De vanligaste infektionerna som orsakas av virus är förkylningar och influensa. Det finns många olika sorters förkylningsvirus och influensavirus. Det här är andra exempel på infektioner som orsakas av virus:

 • Vattkoppor och bältros
 • Herpes runt munnen och herpes i underlivet
 • HPV, humant papillomvirus
 • TBE
 • HIV
 • Hepatit A, hepatit B och hepatit C
 • Covid-19 – Coronavirus

Bakterieprov och virusprov
Bakterieprov eller virusprov brukar tas med hjälp av en bomullspinne. Med pinnen rör läkaren lätt på det område där du har fått en infektion. Det tar några sekunder och gör inte ont. Pinnen stoppas sedan ner i ett rör och skickas till ett laboratorium. Svaret kommer oftast inom några dagar. Det finns också snabbtester som ger svar inom några timmar. De finns för till exempel följande sjukdomar:

 • Streptokocker
 • Klamydia
 • Körtelfeber
 • Influensa
 • RS-virus

Behandling

Tack vare antibiotika kan många sjukdomar som förr var dödliga nu botas. Men kroppen också klarar av många infektioner på egen hand och sådana infektioner är det onödigt att behandla med antibiotika. Om vi använder antibiotika i onödan ökar risken att smittämnen som till exempel bakterier lyckas anpassa sig och bli okänsliga (resistenta) mot antibiotika. Om en person till exempel bär på okänsliga (resistenta) bakterier och äter antibiotika dör många av de bakterier som fortfarande är känsliga medan de resistenta bakterierna får mer utrymme att växa till i kroppen. De resistenta bakterierna kan sedan spridas till andra personer.

En annan anledning till varför det är viktigt att bara använda antibiotika i nödfall är att det i kroppen normalt finns nyttiga bakterier (den så kallade normalfloran) som bland annat hjälper oss att försvara kroppen mot infektioner och med att bryta ned maten i tarmarna. Eftersom antibiotika ofta påverkar både skadliga och nyttiga bakterier, är det viktigt att behandla en infektion med antibiotika som har effekt på så få bakterietyper som möjligt (så kallade smalspektrumantibiotika). Det är alltså viktigt att läkare noga väger in för- och nackdelar innan patienter får antibiotika. Av samma anledning är det också viktigt att läkare väljer rätt sorts antibiotika.

Behandling av okänsliga (resistenta) bakterier
Resistenta bakterier behandlas med en typ av antibiotika som fortfarande har effekt, men i värsta fall kan en bakterie utveckla så stor resistens att det inte finns någon typ av antibiotika som har effekt på infektionen. Sjukdomar som vi idag ser som ofarliga och lättbotade kan i framtiden bli dödliga, precis som de var innan antibiotika upptäcktes. Vi behöver minimera risken för att bakterier utvecklar resistens.

Om en antibiotikakur bara förkortar sjukdomstiden någon dag eller kanske inte alls, är det inte motiverat att skriva ut antibiotika till en patient. Det finns däremot flera andra behandlingar som kan vara till stor hjälp vid sjukdom. På apoteket finns flera receptfria alternativ som kan lindra symtom och med ganska enkla medel går det att minska besvären utan att använda några läkemedel alls.

Så undviker du att bli smittad

För att minska risken att få infektioner kan du försöka undvika smitta på olika sätt. Oftast krävs direkt eller nära kontakt för att smittämnen ska överföras. Här kommer några råd:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten
 • Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten
 • Hosta och nys i armvecket samt undvik folksamlingar i förkylningstider
 • Håll avstånd när någon hostar eller nyser
 • Använd kondom som skydd mot sexuellt överförda infektioner
 • Var noggrann med hygienen när du jobbar med mat

Stärk immunförsvaret

Genom att stärka immunförsvaret kan du minska risken att bli sjuk. Det kan du till exempel göra på följande sätt:

 • Ät bra mat
 • Ha bra sömnvanor
 • Motionera
 • Var måttlig med alkohol
 • Undvik att röka
 • Undvik droger

De flesta personer som får lindriga symtom blir friska efter några dagar. Ibland kan det ta upp till ett par veckor. Men för en del kan det ta längre tid innan man känner sig frisk igen. För de som blir allvarligt sjuka och behöver sjukhusvård tar det oftast längre tid.

 

Källa 1177: 

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/infektioner/infektion-och-inflammation/

(hämtat 7 december 2023)