Kontaktinformation

Medicininstruktioner Sverige AB

Storgatan 4
SE-411 24 GÖTEBORG
SWEDEN

Tel: +46 31 779 99 87
Mob: +46 707 91 33 29
Mail: info@medicininstruktioner.se

Hitta hit: se karta

 

Kontaktinformation för rapportering av biverkningar

Kommentar, rapport och frågor om biverkningar får inte lämnas här.
Rapportering om biverkningar görs direkt på Läkemedelsverkets hemsida: www.lakemedelsverket.se/rapportera