Kontaktinformation

Medicininstruktioner Sverige AB

Storgatan 4
SE-411 24 GÖTEBORG
Sverige

Therese Christiernin  /  Hans Lindh
Mob:  +46 707 91 33 29  /  +46 707 28 98 00
Epost:  therese@medicininstruktioner.se
              info@medicininstruktioner.se

Hitta hit:  se karta

Vänligen observera att Medicininstruktioner Sverige inte svarar på behandlings- eller produktfrågor.

För alla frågor som rör behandlingar hänvisar vi till vårdpersonal. För allmänna frågor om produkterna, läkemedel eller hjälpmedel, hänvisar vi till ansvarigt bolag för respektive produkt, kontaktinformation finns att tillgå ovanför filmerna. 

Rapportering av biverkningar:
Kommentar, rapport och frågor om biverkningar ska inte lämnas via denna hemsida eller via mail till Medicininstruktioner Sverige. Rapportering om ev biverkningar kan göras direkt på Läkemedelsverkets hemsida: www.lakemedelsverket.se/rapportera

Tjänsten och samlingsportal för instruktionsfilmer  finns även i Norge, Danmark och Finland
- kontakta oss för mer information:


Danmark:
medicininstruktion.dk

Norge:
medisininstruksjoner.no

Finland: 
laakeohjeet.fi