Innohep®

(tinzaparin)

Injektionsvätska, lösning

Leo Pharma

Telefon: 040-35 22 00

info.se@leo-pharma.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...
 
MAT-41100 / DEC 2020

Instruktionsfilm

1 st | 00:02:17
Innohep® förfylld spruta
Användarinstruktioner 00:02:17

FASS.SE produktinformation

För vårdpersonal:
Skicka filmlänk till patienten

Informationen här vänder sig till patienter som fått detta läkemedel eller hjälpmedel förskrivet på recept.
Läs bipacksedeln inför behandlingen och följ läkarens ordination.

För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter och 
begränsningar i användning på fass.se

Är den här filmen till hjälp för dig?