Innohep®

(tinzaparin)

Injektionsvätska, lösning

Leo Pharma

Telefon: 040-35 22 00
info.se@leo-pharma.com
Nu spelas

MAT-55138 / MAJ 2022

Här kan du välja kapitel

  Undertexter/subtitles

  Av / Off

   Instruktionsfilm och information här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Läs bipacksedeln noga och följ läkarens ordination. Vid frågor kontakta vårdpersonal eller apotek. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter och begränsningar finns på fass.se

   Ge oss feedback med 1 klick! 💚

   Är den här filmen till hjälp för dig?