Abasaglar® KwikPen™

(insulin glargin)

Injektionsvätska, lösning i cylinderampull

Eli Lilly Sweden

Telefon: 08-737 88 00
info_sweden@lilly.com
Nu spelas

2024

Här kan du välja kapitel

  Undertexter/subtitles

  Av / Off

   Instruktionsfilm

   1 st | 05:31
   • Abasaglar® KwikPen™ användarinstruktioner
    05:31

   Instruktionsfilm/video, användarinstruktioner och information här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Läs bipacksedeln noga och följ läkarens ordination. Vid frågor kontakta vårdpersonal eller apotek. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter och begränsningar finns på fass.se

   Ge oss feedback med 1 klick! 💚

   Är den här filmen till hjälp för dig?