Abasaglar® KwikPen™

(insulin glargin)

Injektionsvätska, lösning i cylinderampull

Eli Lilly Sweden

Telefon: 08-737 88 00

info_sweden@lilly.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:05:31
Användarinstruktioner
Abasaglar® KwikPen™00:05:31

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Följ läkarens ordination och läs bipacksedeln noga. Ytterligare information om läkemedel finns på fass.se.