Acnatac®

(klindamycin / tretionoin)

Gel 10 mg/g + 0,25 mg/g

Meda

Telefon: 08-630 19 00

info@medasverige.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...
 
2017/04

Instruktionsfilmer

1 st | 00:02:48

FASS.SE produktinformation

Instruktionsfilm och övrig information på denna sida vänder sig till patienter som fått detta läkemedel förskrivet på recept.
– Tänk på att alltid följa din läkares ordination om dos och tid för behandling
– Läs bipacksedeln före behandlingsstart
– Om du har frågor inför eller under din behandling, kontakta vårdpersonal
– Varningar och försiktighet: Acnatac® ska inte användas under graviditet
   eller av kvinnor i fertil ålder som inte använder en effektiv preventivmetod

Fullständig information om läkemedlet finns på fass.se via länken här intill.

Är den här filmen till hjälp för dig?