Acnatac®

(klindamycin / tretionoin)

Gel 10 mg/g + 0,25 mg/g

Meda AB (A Viatris Company)

Telefon: 08-630 19 00

info.sweden@viatris.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:02:44

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Följ läkarens ordination och läs bipacksedeln noga. Ytterligare information om läkemedel finns på fass.se.

Varningar och försiktighet:  Acnatac® ska inte användas under graviditet eller av kvinnor i fertil ålder som inte använder en effektiv preventivmetod.

Är den här filmen till hjälp för dig?