Acnatac®

(klindamycin / tretionoin)

Gel 10 mg/g + 0,25 mg/g

Meda

Telefon: 08-630 19 00

info@medasverige.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...
 
2018/01

Instruktionsfilmer

1 st | 00:02:48

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig till patienter som fått detta läkemedel förskrivet på recept. 

För behandlings- och läkemedelsfrågor, kontakta sjukvårdspersonal eller apotek. 

Följ alltid läkarens ordination och läs bipacksedeln. 
Ytterligare information finns på fass.se.

Varningar och försiktighet:  Acnatac® ska inte användas under graviditet eller av kvinnor i fertil ålder som inte använder en effektiv preventivmetod.

Är den här filmen till hjälp för dig?