Acnatac®

(klindamycin / tretionoin)

Gel 10 mg/g + 0,25 mg/g

Meda AB (A Viatris Company)

Telefon: 08-630 19 00

info.sweden@viatris.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:02:44

FASS.SE produktinformation

För vårdpersonal:
Skicka filmlänk till patienten

Informationen här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Följ läkarens ordination och läs bipacksedeln noga. Ytterligare information om läkemedel finns på fass.se.

Varningar och försiktighet:  Acnatac® ska inte användas under graviditet eller av kvinnor i fertil ålder som inte använder en effektiv preventivmetod.

Är den här filmen till hjälp för dig?