Metoject®/Metojectpen®

(metotrexat)

Injektionsvätska i förfylld spruta & förfylld injektionspenna

Medac

Telefon: 044 7850 666
info@medac.se
Nu spelas

2024

Här kan du välja kapitel

  Undertexter/subtitles

  Av / Off

   Viktig information till dig som använder Metojectpen®
   Från och med februari 2024 kommer pennan för Metojectpen successivt att bytas ut. Förutom själva pennan, förblir allt övrigt med medicinen detsamma. Här på sidan finner du instruktionsfilmer för båda versionerna av Metojectpen. Vid frågor, kontakta din läkare eller sjuksköterska.


   Instruktionsfilm och information här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Läs bipacksedeln noga och följ läkarens ordination. Vid frågor kontakta vårdpersonal eller apotek. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter och begränsningar finns på fass.se

   Ge oss feedback med 1 klick! 💚

   Är den här filmen till hjälp för dig?