Metoject®/Metojectpen®

(metotrexat)

Injektionsvätska i förfylld spruta & förfylld injektionspenna

Medac

Telefon: 044 7850 666

info@medac.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

För tillfället förekommer förpackningar både med och utan spritservett pga en övergångsfas.
Framöver kommer medac enbart tillhandahålla förpackningar utan servett.

Instruktionsfilm och övrig information här vänder sig till patienter som fått detta läkemedel eller hjälpmedel förskrivet på recept. Läs bipacksedeln noga inför behandlingen och följ läkarens ordination.
För läkemedel finns ytterligare information på fass.se

Är den här filmen till hjälp för dig?