Metoject®/Metojectpen®

(metotrexat)

Injektionsvätska i förfylld spruta & förfylld injektionspenna

Medac

Telefon: 044 7850 666
info@medac.se
Nu spelas

2023

Här kan du välja kapitel

  Undertexter/subtitles

  Av / Off

   För tillfället förekommer förpackningar både med och utan spritservett pga en övergångsfas.
   Framöver kommer medac enbart tillhandahålla förpackningar utan servett.

   Instruktionsfilm och övrig information här vänder sig till patienter som fått detta läkemedel eller hjälpmedel förskrivet på recept. Läs bipacksedeln noga inför behandlingen och följ läkarens ordination.För läkemedel finns ytterligare information på fass.se

   Ge oss feedback med 1 klick! 💚

   Är den här filmen till hjälp för dig?