Medicinska Appar

Här publiceras medicinska appar med viktig och nyttig information till stöd för patienter, vårdpersonal och apotek.  Appar som publiceras här är neutrala behandlings- sjukdoms- utbildnings- eller informationsappar inom vård och medicin. Produktspecificerade appar publiceras inte här, ej heller appar som innehåller reklam.

medicininstruktioner.se

För patienter:
Ladda ner APP medicininstruktioner.se så har du instruktionsfilmen för din behandling enkelt tillgänglig i mobilen, hemma och på resa. Välj patientsidan för att få tillgång till den film som är aktuell för dig. I appen kan du också välja om du vill få korta notiser vid eventuell uppdatering av filmen för just din behandling.

Endast för hälso- och sjukvårdspersonal:
Välj sjukvårdssidan för att få notiser när nya instruktionsfilmer publiceras. Du har då också tillgång till samtliga instruktionsfilmer – både för läkemedel som administreras på klinik och för dina patienters egenbehandling.

Läs mer

Medicininstruktioner.se är en oberoende samlingsplattform med tydliga instruktionsfilmer för rätt handhavande av läkemedel och medicinska hjälpmedel. Tjänsten är kostnadsfri och vänder sig till patienter på förskriven behandling och till sjukvårds- och apotekspersonal.

Målsättningen är att ge kunskap och trygghet för säkrare läkemedelsanvändning och ökad
följsamhet. Tillgängligt stöd 24 timmar om dygnet, inget inlogg eller lösenord krävs.
Finns även som webbversion. Medicininstruktioner.se följer gällande regelverk för läkemedelsinformation.