Antibiotikabehandling

Information om antibiotikabehandling och resistens

Medicininstruktioner Sverige

info@medicininstruktioner.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Filmen om antibiotikabehandling syftar till att ge en allmän information om behandling med antibiotika och avser inte ett specifikt läkemedel. Filmen ger endast exempel på dos och behandlingslängd. Observera att det alltid är din läkares ordination som gäller. Läs bipacksedeln noga för det läkemedel som du fått ordinerat, bipacksedeln medföljer förpackningen och finns även på fass.se.

 


Är den här filmen till hjälp för dig?