Spacer / andningsbehållare för barn – demofilm

Hjälpmedel vid inhalation

Medicininstruktioner Sverige

info@medicininstruktioner.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:03:04
Användarinstruktioner demofilm
Spacer/andningsbehållare för barn00:03:04

För vårdpersonal:
Skicka filmlänk till patienten

OBS! Denna instruktionsfilm är en generell information för spacers/andningsbehållare för barn. För information om just den andningsbehållare barnet fått förskrivet – läs alltid bruksanvisningen som medföljer förpackningen före behandling.
Läs också bipacksedeln noga för det läkemedel och den inhalator som ordinerats.

Följ alltid läkarens anvisningar och ordination om dos och antal puffar.
Vid frågor – kontakta vårdpersonal.

Är den här filmen till hjälp för dig?