Keytruda®

(pembrolizumab)

Koncentrat till infusionsvätska

MSD

Telefon: 08-578 135 00

medicinskinfo@merck.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Filmen här vänder sig till patienter som behandlas på klinik med detta läkemedel.
För ytterligare information se bipacksedeln på fass.se