Keytruda®

(pembrolizumab)

Koncentrat till infusionsvätska

MSD

Telefon: 08-578 135 00
medicinskinfo@merck.com
Nu spelas

2024

Här kan du välja kapitel

  Undertexter/subtitles

  Av / Off

   Instruktionsfilm

   1 st | 06:30
   • Keytruda® behandlingsinformation
    06:30

   Filmen här vänder sig till patienter som behandlas på klinik med detta läkemedel.
   För ytterligare information se bipacksedeln på fass.se

   Ge oss feedback med 1 klick! 💚

   Är den här filmen till hjälp för dig?