Simponi®

(golimumab)

Injektionsvätska, lösning

MSD

Telefon: 08-578 135 00

medicinskinfo@merck.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilmer

2 st | 00:09:21

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Läs bipacksedeln noga och följ läkarens ordination. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter och begränsningar i användning finns på fass.se.