Mysimba®

(bupropion/naltrexon)

Depottablett
▼Utökad övervakning

Navamedic AB

Telefon: 031-335 11 90

infose@navamedic.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...
 
 
2023

Instruktionsfilmer

2 st | 00:05:27

Viktberäknare

Skriv in din startvikt, så kan du se din målvikt.

Din startvikt:
Din målvikt om 16 veckor:

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Läs bipacksedeln noga och följ läkarens ordination. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter och begränsningar i användning finns på fass.se. 

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får till din läkare eller apotek eller till Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Är den här filmen till hjälp för dig?