Compat Ella®

Nutritionspump

Nestlé Health Science

Telefon: 020-78 00 20
www.nestlehealthscience.se
Nu spelas

2024

Här kan du välja kapitel

  Undertexter/subtitles

  Av / Off

   Informationen här vänder sig till patienter som fått detta hjälpmedel förskrivet.
   För behandlings- och produktfrågor, kontakta sjukvårdspersonal eller apotek.
   
Läs även bruksanvisningen som medföljer förpackningen.

   Ge oss feedback med 1 klick! 💚

   Är den här filmen till hjälp för dig?