Compat Ella®

Nutritionspump

Nestlé Health Science

Telefon: 020-78 00 20

www.nestlehealthscience.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...
 
 
2023

Informationen här vänder sig till patienter som fått detta hjälpmedel förskrivet.
För behandlings- och produktfrågor, kontakta sjukvårdspersonal eller apotek.

Läs även bruksanvisningen som medföljer förpackningen.

Är den här filmen till hjälp för dig?