Buccolam®

(midazolam)

Munhålelösning

Neuraxpharm

Telefon: +46 70 960 93 83

www.neuraxpharm.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:04:25

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Läs bipacksedeln noga och följ läkarens ordination. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter och begränsningar i användning finns på fass.se. 

Risk för tillvänjning föreligger. Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Är den här filmen till hjälp för dig?