Buccolam®

(midazolam)

Munhålelösning

Neuraxpharm

Telefon: +46 70 960 93 83

www.neuraxpharm.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:04:25

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Följ läkarens ordination och läs bipacksedeln noga. Ytterligare information om läkemedel finns på fass.se.

Risk för tillvänjning föreligger. Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Är den här filmen till hjälp för dig?