OptiChamber Diamond

Andningsbehållare

Nigaard

Telefon: +47 815 300 30

contact@zambongroup.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Informationen här vänder sig till patienter som fått detta hjälpmedel förskrivet.
För behandlings- och produktfrågor, kontakta sjukvårdspersonal eller apotek. 

Läs även bruksanvisningen som medföljer förpackningen.
Bruksanvisningar på olika språk finns i pdf-format.

Är den här filmen till hjälp för dig?