Crono Lecig pump med Lecigon®

(levodopa/karbidopa/entakapon)

Intestinal gel

Nordic Infucare

Telefon: 08-601 24 40

info@infucare.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...
 
 
2023

SUPPORT FÖR LECIGON 
Telefon: 020-22 55 00
Epost: support-lecig@adxto.com
Supporten har öppet mellan kl 8 och 17.

Informationen här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel. Följ läkarens ordination och läs bipacksedeln noga. Ytterligare information om läkemedel finns på fass.se.


Är den här filmen till hjälp för dig?