Optune®

TTFields mot nydiagnosticerat glioblastom

Novocure

info.se@novocure.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:07:57

Informationen här vänder sig till patienter som ordinerats behandling med Optune.
Följ läkarens ordination och läs bruksanvisningen noga.
För information om läkemedel se fass.se
För ytterligare information om behandling med Optune besök www.optune.se

Är den här filmen till hjälp för dig?