Optune®

TTFields mot nydiagnosticerat glioblastom

Novocure

info.se@novocure.com
Nu spelas

2024

Här kan du välja kapitel

  Undertexter/subtitles

  Av / Off

   Informationen här vänder sig till patienter som ordinerats behandling med Optune.
   Följ läkarens ordination och läs bruksanvisningen noga.
   För information om läkemedel se fass.se
   För ytterligare information om behandling med Optune besök www.optune.se

   Ge oss feedback med 1 klick! 💚

   Är den här filmen till hjälp för dig?