Om medicininstruktioner.se

Start

Startår: 2008. I april 2009 publicerades de första instruktionsfilmerna.

Ägare
Medicininstruktioner Sverige AB, dotterbolag till Lindh & Partners COP AB,
Storgatan 4, SE-411 24 Göteborg. Tel: +46 31 779 99 87

Målsättning
Att bidra till ökad följsamhet och säkrare läkemedelsanvändning genom att samla tydliga instruktionsfilmer för handhavande av läkemedel och medicintekniska hjälpmedel under EN enda webbadress. Målsättningen är att tillhandahålla användarinstruktioner inom alla typer av behandlingar, både för patienter vid egenbehandling och för behandlingar administrerade av sjukvårdspersonal.

Tjänst

Medicininstruktioner.se är en kostnadsfri, oberoende tjänst för sjukvårdspersonal/landsting, patienter, apotek, vårdutbildningar samt andra aktörer inom vård och hälsa. Tjänsten fokuserar på användarinstruktioner i filmformat för handhavande och administrering av läkemedel och medicintekniska hjälpmedel. Genom god kunskap inför en behandling ökar chansen till ett optimalt behandlingsresultat, säkrare läkemedelsanvändning och ökad följsamhet. Enkel navigering och tillgänglighet 24 timmar om dygnet. Medicininstruktioner.se finns både som webbversion och app och nås via dator, mobil, och läsplatta. Den del av tjänsten som vänder sig till sjukvårdspersonal får endast användas av vård- och hälsopersonal medan patientsidan används av såväl patienter på förskriven behandling som av vård- och apotekspersonal i rådgivningssituationen med patient. Medicininstruktioner.se följer regelverket för information om läkemedel i Sverige. På filmsidor med instruktionsfilmer för läkemedel finns också länk till produktens sida på fass.se där ytterligare information finns.

Samarbeten med vård och apotek

Medicininstruktioner.se är en viktig samarbetspartner inom vårdkedjan. Patient som fått läkemedel förskrivet får information om att instruktionsfilm finns för sin förskrivna behandling via sjukvårds- och/eller apotekspersonal. Sjukvårds- och apotekspersonal får i sin tur stöd i rådgivningssituationen för att informera om korrekt hantering, inför uppdatering av handhavande och inför administrering av läkemedel.

Tjänsten finns även i Norge – medisininstruksjoner.no – och Danmark –  medicininstruktion.dk
– för  information se under flik Kontakt