Puregon Pen®

(follitropin beta)

Injektionsvätska, lösning i cylinderampull

Organon

Telefon: +46 (0) 8 502 597 00

dpoc.sweden@organon.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...
 
SE-PUR-110005 Oktober 5. 2022

Instruktionsfilm

1 st | 00:09:40

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Läs bipacksedeln noga och följ läkarens ordination. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter och begränsningar i användning finns på fass.se.