Puregon Pen®

(follitropin beta)

Injektionsvätska, lösning i cylinderampull

Organon

Telefon: +46 (0) 8 502 597 00
dpoc.sweden@organon.com
Nu spelas

SE-PUR-110005 Oktober 5. 2022

Här kan du välja kapitel

  Undertexter/subtitles

  Av / Off

   Instruktionsfilm

   1 st | 09:40
   • Puregon Pen® användarinstruktioner
    09:40

   Instruktionsfilm/video, användarinstruktioner och information här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Läs bipacksedeln noga och följ läkarens ordination. Vid frågor kontakta vårdpersonal eller apotek. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter och begränsningar finns på fass.se

   Ge oss feedback med 1 klick! 💚

   Är den här filmen till hjälp för dig?