OptiChamber Diamond/Respironics

Andningsbehållare

Philips

Telefon: 08-120 459 00, menyval 1
risekund@philips.com
Nu spelas

2023

Här kan du välja kapitel

  Undertexter/subtitles

  Av / Off

   Informationen här vänder sig till patienter som fått detta hjälpmedel förskrivet.
   För behandlings- och produktfrågor, kontakta sjukvårdspersonal eller apotek. 

   Läs även bruksanvisningen som medföljer förpackningen.
   Bruksanvisningar på olika språk finns i pdf-format.

   Ge oss feedback med 1 klick! 💚

   Är den här filmen till hjälp för dig?