Att Publicera & producera instruktionsfilm

För läkemedels- och medtechföretag

Abonnemang och publicering av instruktionsfilm på medicininstruktioner.se kan påbörjas under hela året. Om ni har en godkänd instruktionsfilm på svenska så är publiceringsprocessen kort, ca 2–3 dagar. Efter granskning kodas filmen för dator, mobil, läsplatta och app, därefter publicering. Produkten får en egen filmsida med erforderlig information och möjlighet finns att publicera dokument, länkar, app och undertexter på språk.
Filmsidor för läkemedel länkas alltid till produktsida fass.se. Allt material som publiceras ska följa LER.

Behöver ni hjälp med att producera instruktionsfilm så tar vi hand om hela processen, från manus till färdig film.
Vi har lång erfarenhet av att producera medicinska instruktionsfilmer, är väl förtrogna med regelverket och har en kostnadseffektiv produktionsenhet inhouse. Har ni en internationell film som ska anpassas och redigeras till svensk version så hjälper vi även till med. 

Via vår demosida kan ni ta del av ytterligare information och exempel på produktioner:
medicininstruktioner.se/mi/demosida/

För ytterligare information och kontakt om publicering och/eller produktion se information under Kontakt