Att Publicera & producera instruktionsfilm

För läkemedels- och medtechföretag

Medverkan på medicininstruktioner.se – abonnemang och publicering – kan påbörjas när som helst under året, abonnemangen löper på 12 månader. Om ni har en godkänd instruktionsfilm på svenska så är publicerings-processen kort, endast 2–3 dagar. Ni levererar filmen till oss, vi granskar den och, om allt är godkänt enligt regelverket, så kodas filmen för dator, mobil,  läsplatta och publiceras därefter. Er produkt får en egen filmsida med all erforderlig information. Förutom instruktionsfilm kan ni även publicera informationsdokument i form av
pdf:er, t ex språkversioner och annat material till stöd under behandlingen. Filmsidor för läkemedel länkas till fass.se och allt material som publiceras ska följa LER. Vi har också möjlighet att erbjuda undertexter på främmande språk på ett mycket effektivt sätt, där översatt godkänt svenskt manus kopplas in på filmsidan utan att redigera i den svenska filmen. Idag efterfrågas språkversioner ofta av både vårdpersonal och patienter. 

Behöver ni hjälp med att producera instruktionsfilm så tar vi hand om hela processen, från manus till färdig film.
Vi har lång och djup erfarenhet av att producera medicinska instruktionsfilmer, vi är väl förtrogna med regelverket och har en kostnadseffektiv produktionsenhet inhouse. Har ni en internationell film som ska anpassas till svensk version med redigering och svensk speaker så hjälper vi även till med. 

Gå gärna in på vår demosida, direktlänk nedan. Där kan ni bl a ta del av en kort presentation och om hur medicininstruktioner.se når ut till vårdpersonal, patienter, apotek och landsting/läkemedelsenheter. 
Där finns även exempel på 2D- & 3D-sekvenser som vi producerar:
medicininstruktioner.se/mi/demosida/