RoACTEMRA®

(tocilizumab)

Injektionsvätska, lösning

Roche AB

Telefon: 08-726 12 00

sverige.medinfo@roche.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm och övrig information här vänder sig till patienter som fått detta läkemedel eller hjälpmedel förskrivet på recept. Läs bipacksedeln noga inför behandlingen och följ läkarens ordination.
Ytterligare information om läkemedel finns på fass.se

Är den här filmen till hjälp för dig?