RoACTEMRA®

(tocilizumab)

Injektionsvätska, lösning

Roche AB

Telefon: 08-726 12 00

sverige.medinfo@roche.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Informationen här vänder sig till patienter som fått detta läkemedel eller hjälpmedel förskrivet på recept. För behandlings- och läkemedelsfrågor – kontakta sjukvårdspersonal eller apotek. Följ alltid läkarens ordination och läs bipacksedeln. 
Ytterligare information för läkemedel finns på fass.se.

Instruktionsfilm för RoACTEMRA i injektionspennan ACTPen är under produktion och kommer att publiceras våren 2020.
Instruktioner via dokument för injektionspennan finns att ladda ner här intill.

Är den här filmen till hjälp för dig?