Samarbeten och länkar

Medicininstruktioner samarbetar inom hälsa

Vi samverkar för att förenkla

Sverige har ambitionen att 2025 vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.
Ref: ehälsa2025.se

Vi på Medicininstruktioner välkomnar samverkan med andra vårdaktörer för att öka nyttan för våra brukare genom att nå ut till så många som möjligt. Medicininstruktioner samarbetar med merparten av Sveriges apotek och vi arbetar kontinuerligt för att initiera ytterligare samarbeten inom vård och hälsa. Att samarbeta med andra vårdaktörer öppnar möjligheter till utbyte av erfarenheter och att än mer förenkla för aktörer inom vårdkedjan – och därmed också för patienterna.

Målet är att det ska vara enkelt och lättillgängligt att skaffa kunskap om hur man använder läkemedel och medicinska hjälpmedel genom det stöd som instruktionsfilmerna på medicininstruktioner.se ger.

Kontakta oss

Nyttiga länkar

FASS

www.fass.se

Läkemedelsverket

lakemedelsverket.se

Läkemedelskollen

lakemedelskollen.se

1177 Vårdguiden

www.1177.se
Samarbetspartners
Logotyp Apotea
Apotea
Logotyp Apotek Hjärtat
Apotek Hjärtat
Logotyp Apoteksgruppen
Apoteksgruppen
Logotyp Doktor.Se
Doktor.Se
Logotyp DozApotek
DozApotek
Logotyp MEDS
MEDS
Logotyp Sveriges Oberoende Apoteksaktörers Förening
Sveriges Oberoende Apoteksaktörers Förening