Insulin aspart Sanofi®

(insulin, aspart)

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
▼Utökad övervakning

Sanofi

Telefon: 08-634 50 00
infoavd@sanofi.com
Nu spelas

2023

Här kan du välja kapitel

  Undertexter/subtitles

  Av / Off

   Instruktionsfilm och information här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Läs bipacksedeln noga och följ läkarens ordination. Vid frågor kontakta vårdpersonal eller apotek. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter och begränsningar finns på fass.se

   ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får till din läkare eller apotek eller till Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Ge oss feedback med 1 klick! 💚

   Är den här filmen till hjälp för dig?