Insuman® Basal

(insulin human isophan)

Injektionsvätska, suspension

Sanofi

Telefon: 08-634 50 00

infoavd@sanofi.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilmer

2 st | 00:09:05
SoloSTAR® injektionspenna:
Insuman® Basal SoloSTAR®00:03:40
JuniorSTAR® injektionspenna:
Insuman® Basal JuniorStar®00:05:25

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Följ läkarens ordination och läs bipacksedeln noga. Ytterligare information om läkemedel finns på fass.se.