Toujeo®

(insulin glargin)

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Sanofi

Telefon: 08-634 50 00

infoavd@sanofi.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm och övrig information här vänder sig till patienter som fått detta läkemedel eller hjälpmedel förskrivet på recept.
Läs bipacksedeln noga inför behandlingen och följ läkarens ordination.

För läkemedel finns ytterligare information på fass.se

Är den här filmen till hjälp för dig?