Kineret®

(anakinra)

Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

Sobi

Telefon: 08-697 20 00

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:08:22

FASS.SE produktinformation

För vårdpersonal:
Skicka filmlänk till patienten

Informationen här vänder sig till patienter som fått detta läkemedel eller hjälpmedel förskrivet på recept. För behandlings- och läkemedelsfrågor – kontakta sjukvårdspersonal eller apotek. Följ alltid läkarens ordination och läs bipacksedeln. 
Ytterligare information för läkemedel finns på fass.se.

Är den här filmen till hjälp för dig?