Kineret®

(anakinra)

Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

Swedish Orphan Biovitrum / SOBI

Telefon: 08-697 20 00

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:06:08

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Följ läkarens ordination och läs bipacksedeln noga. Ytterligare information om läkemedel finns på fass.se.