Copaxone®

(glatirameracetat)

Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta, 20 mg/ml & 40 mg/ml

Teva Sweden

Telefon: 042-12 11 00

info@teva.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...
 
2017/01

Instruktionsfilm och övrig information på denna sida vänder sig till dig som fått detta läkemedel förskrivet på recept.
Copaxone finns i två styrkor. Om du har ordinerats 20 mg/ml ska du ta medicinen 1 gång per dag. 
Om du har ordinerats 40 mg/ml ska du ta medicinen 3 gånger per vecka med minst 48 timmars mellanrum.
Det är mycket viktigt att du följer din läkares ordination med anvisningar om dos och hur ofta du ska ta din medicin.
Läs också bipacksedeln som du fått i din förpackning.
Fullständig information om läkemedlet finns på fass.se via länken till höger.

Är den här filmen till hjälp för dig?