Copaxone®

(glatirameracetat)

Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta, 20 mg/ml & 40 mg/ml

Teva Sweden

Telefon: 042-12 11 00

info@teva.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Informationen här vänder sig till patienter som fått detta läkemedel förskrivet på recept.
Copaxone finns i två styrkor. Om du har ordinerats 20 mg/ml ska du ta medicinen 1 gång per dag. 
Om du har ordinerats 40 mg/ml ska du ta medicinen 3 gånger per vecka med minst 48 timmars mellanrum.
Det är mycket viktigt att du följer din läkares ordination med anvisningar om dos och hur ofta du ska ta din medicin.
Läs bipacksedeln som du fått i din förpackning.
Ytterligare information finns på fass.se.