Cimzia®

(certolizumabpegol)

Injektionsvätska, lösning

UCB Pharma AB

Telefon: 040-294 900

info.ucbnordic@ucb.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilmer

2 st | 00:11:15

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Läs bipacksedeln noga och följ läkarens ordination. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter och begränsningar i användning finns på fass.se. 

Är den här filmen till hjälp för dig?