Cimzia®

(certolizumabpegol)

Injektionsvätska, lösning

UCB Pharma AB - UCB NORDIC A/S

Telefon: 0200 898 671

UCBCares.SE@ucb.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilmer

2 st | 00:11:15

FASS.SE produktinformation

För vårdpersonal:
Skicka filmlänk till patienten

Informationen här vänder sig till patienter som fått detta läkemedel eller hjälpmedel förskrivet på recept. För behandlings- och läkemedelsfrågor – kontakta sjukvårdspersonal eller apotek. Följ alltid läkarens ordination och läs bipacksedeln. 
Ytterligare information för läkemedel finns på fass.se.

Är den här filmen till hjälp för dig?