Xyrem®

(4-hydroxismörsyra)

Oral lösning

UCB Pharma AB

Telefon: 040-29 49 00

info.ucbnordic@ucb.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Informationen här vänder sig till patienter som fått detta läkemedel eller hjälpmedel förskrivet på recept.
Läs bipacksedeln inför behandlingen och följ läkarens ordination.

För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter och 
begränsningar i användning på fass.se

Är den här filmen till hjälp för dig?