Acnatac®

(klindamycin / tretionoin)

Gel 10 mg/g + 0,25 mg/g

Meda AB (A Viatris Company)

Telefon: 08-630 19 00
info.sweden@viatris.com
Nu spelas

2024

Här kan du välja kapitel

  Undertexter/subtitles

  Av / Off

   Instruktionsfilm

   1 st | 02:56
   • Användarinstruktioner
    02:56

   Instruktionsfilm/video, användarinstruktioner och information här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Läs bipacksedeln noga och följ läkarens ordination. Vid frågor kontakta vårdpersonal eller apotek. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter och begränsningar finns på fass.se

   Varningar och försiktighet: Acnatac® ska inte användas under graviditet eller av kvinnor i fertil ålder som inte använder en effektiv preventivmetod.

   Ge oss feedback med 1 klick! 💚

   Är den här filmen till hjälp för dig?